مدرس کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد سینما | مدرس دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد سینما | مدرس کلاس های آمادگی کنکور دکترای پژوهشی هنر | برنامه ریز آموزشی دوره های کار شناسی ارشد و دکترای هنر | مولف کتب کنکور کارشناسی ارشد هنر و سینما

مدرس کلاس های آمادگی کنکور دکترای پژوهشی هنر

مولف کتب کنکور کارشناسی ارشد هنر و سینما

https://t.me/joinchat/AAAAAEihLucNQxvLYSPi5g
کانال تلگرام برای ثبت نام کنکور ارشد سینما 1399

تا حالا
دانشگاه تهران سینما= 4 نفر
دانشگاه تهران ادبیات= 3 نفر
دانشگاه هنر سینما= 8 نفر
دانشگاه هنر ادبیات= 4 نفر
دانشگاه سوره سینما= 13 نفر
دانشگاه سوره ادبیات=5 نفر
دانشگاه پردیس سینما و ادبیات= 12 نفر
سایر دانشگاه ها= 11 نفر

رتبه های ممتاز کنکور 98 کلاس

رتبه 1 سینما و ادبیات= خانم سمیرا حیدری= جایزه 5 میلیون تومان

رتبه 2 = جایزه 3 میلیون تومان
رتبه 3 = جایزه 3 میلیون تومان
رتبه 5
رتبه 6
رتبه 7

رتبه 9
رتبه 11
رتبه 12
رتبه 13
رتبه 19
رتبه 21
رتبه 23
رتبه 26
رتبه 27
رتبه 28
رتبه 29
//////
رتبه 1 سهمیه 25
رتبه 2 و 3 سهمیه 5
////

درصد های عالی امسال:

1- بهترین میانگین 68 درصد رتبه1
2-بهترین مجموع دودرس تخصصی 160رتبه 2
3-بهترین درصد مبانی 80 رتبه 1
4-بهترین درصد نقد 93.33 رتبه 5
5-بهترین درصد هنر 64.44 رتبه 2
6-بهترین درصد زبان 77.77 رتبه 38
//

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEihLucNQxvLYSPi5g
لینک کانال تلگرام برای ثبت نام کنکور ارشد سینما 1399
اگر متصل نشدین شماره موبایل متصل به تلگرام و نامتان را بزارید
دوستان سلام

طرز محاسبه میانگین:

درصد زبان ضربدر 2+درصد هنر ضربدر 2+درصد مبانی ضربدر 3+درصد نقد ضربدر 3= جمع تقسیم بر 10

معدل موثر= با توجه به معدل دوره کارشناسی و رشته تحصیلی مرتبط و نیمه مرتبط و غیر مرتبط و رتبه دانشگاه فارغ التحصیلی محاسبه میگردد.

مثلا درصد ها و میانگین رتبه 2 پارسال
زبان 86.66
هنر 43.33
مبانی 70.00
نقد 75.00
میانگین 69.50
معدل موثر 13.24

حدود میانگین قبولی:

دوستان بعد ار آمدن پاسخنامه میانگین بگیرید با روشی که در بالا آمده است:

1- میانگین 60 به بالا تهران
2- میانگین 48 تا 58 هنر و مدرس
3- میانگین 36 تا 47 سوره
4- میانگین 27 تا 35 پردیس
5- میانگین 20 تا 27 اصفهان و نوشهر

6- دوستان سهمیه ای باید 70 درصد حداقل میانگین هر رشته محل را بیاورند
7- معدل در این قیاس حدود 17 و خنثی فرض شده و و بالا و پایین این معدل رتبه را جابجا مینماید.
8- این فقط برای رشته سینما است که نمره اش قطعی است.

صولا ساختارهای روایی را باید 2 گروه عمده کلاسیک و جدید تقسیم بندی نمود:

ساختارهای روایی کلاسیک شامل 4 گونه اساسی است:

1- کلاسیک هالیوودی

2- ماده گرای تاریخی روسی

3- هنری بین المللی

4-روایت پارامتریک

ساختارهای روایی جدید یا همان ساختارهای زمانی نو شامل 2 گروه اساسی است:

1- روایت شبکه ای : شامل کانونی-غیرکانونی-پیچیده

2- فیلم پازلی: شامل روایت چنگالی-معکوس-مبهم-بازی ذهنی

اصولا ساختارهای روایی را باید 2 گروه عمده کلاسیک و جدید تقسیم بندی نمود:

ساختارهای روایی کلاسیک شامل 4 گونه اساسی است:

1- کلاسیک هالیوودی

2- ماده گرای تاریخی روسی

3- هنری بین المللی

4-روایت پارامتریک

ساختارهای روایی جدید یا همان ساختارهای زمانی نو شامل 2 گروه اساسی است:

1- روایت شبکه ای : شامل کانونی-غیرکانونی-پیچیده

2- فیلم پازلی: شامل روایت چنگالی-معکوس-مبهم-بازی ذهنی

اصولا ساختارهای روایی را باید 2 گروه عمده کلاسیک و جدید تقسیم بندی نمود:

ساختارهای روایی کلاسیک شامل 4 گونه اساسی است:

1- کلاسیک هالیوودی

2- ماده گرای تاریخی روسی

3- هنری بین المللی

4-روایت پارامتریک

ساختارهای روایی جدید یا همان ساختارهای زمانی نو شامل 2 گروه اساسی است:

1- روایت شبکه ای : شامل کانونی-غیرکانونی-پیچیده

2- فیلم پازلی: شامل روایت چنگالی-معکوس-مبهم-بازی ذهنی

اصولا ساختارهای روایی را باید 2 گروه عمده کلاسیک و جدید تقسیم بندی نمود:

ساختارهای روایی کلاسیک شامل 4 گونه اساسی است:

1- کلاسیک هالیوودی

2- ماده گرای تاریخی روسی

3- هنری بین المللی

4-روایت پارامتریک

ساختارهای روایی جدید یا همان ساختارهای زمانی نو شامل 2 گروه اساسی است:

1- روایت شبکه ای : شامل کانونی-غیرکانونی-پیچیده

2- فیلم پازلی: شامل روایت چنگالی-معکوس-مبهم-بازی ذهنی

کد 1357 شامل 5 گرایش است:

1- کارگردانی تئاتر

2- سینما

3- تولید سیما و رادیو

4- ادبیات نمایشی و نویسندگی رادیو

5- بازیگری

رشته سینما و ادبیات نمایشی دروس مشترک (انگلیسی -فرهنگ و هنر وادبیات ایران و جهان) با ضریب 2 . مبانی نظری سینما با ضریب 3 دارد ودرس بررسی و نقد آثار سینمایی ویژه سینماست ولی داوطلبان ادبیات نمایشی برای درک درس مبانی این درس را هم باید در کلاس های آمادگی مطالعه نمایند. درس عملی نمایشنامه نویسی هم ضریب 3 دارد.

تولید سیما و رادیو هم دروس انگلیسی با ضریب 2- دانستنی های هنری با ضریب 2- خلاقیت نمایشی با ضریب 3- ارتباطات ضریب 2 و مبانی هنر با ضریب 2 دارند. این رشته مصاحبه اختصاصی و عقیدتی دارد.

کارگردانی و بازیگری تئاتر دروس مشترک انگلیسی با ضریب 1- دانستنی های هنری ضریب 2- تاریخ تئاتر ضریب 2 دارند و دروس ویژه  غیرمشترک کارگردانی و بازیگری ضریب 3 دارد. آزمون عملی کارگردانی ضریب 2 و بازیگری ضریب 4 دارد.

رشته سینما و ادبیات نمایشی دروس مشترک (انگلیسی -فرهنگ و هنر وادبیات ایران و جهان) با ضریب 2 . مبانی نظری سینما با ضریب 3 دارد ودرس بررسی و نقد آثار سینمایی ویژه سینماست ولی داوطلبان ادبیات نمایشی برای درک درس مبانی این درس را هم باید در کلاس های آمادگی مطالعه نمایند. درس عملی نمایشنامه نویسی هم ضریب 3 دارد.

تولید سیما و رادیو هم دروس انگلیسی با ضریب 2- دانستنی های هنری با ضریب 2- خلاقیت نمایشی با ضریب 3- ارتباطات ضریب 2 و مبانی هنر با ضریب 2 دارند. این رشته مصاحبه اختصاصی و عقیدتی دارد.

کارگردانی و بازیگری تئاتر دروس مشترک انگلیسی با ضریب 1- دانستنی های هنری ضریب 2- تاریخ تئاتر ضریب 2 دارند و دروس ویژه  غیرمشترک کارگردانی و بازیگری ضریب 3 دارد. آزمون عملی کارگردانی ضریب 2 و بازیگری ضریب 4 دارد.

مدرس کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد سینما
مدرس دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد سینما
مدرس کلاس های آمادگی کنکور دکترای پژوهشی هنر
برنامه ریز آموزشی دوره های کار شناسی ارشد و دکترای هنر
مولف کتب کنکور کارشناسی ارشد هنر و سینما

حسین حیدری

کلاس کنکور ارشد سینما

ارشد ادبیات نمایشی

مدرس کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد سینما
مدرس دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد سینما
مدرس کلاس های آمادگی کنکور دکترای پژوهشی هنر
برنامه ریز آموزشی دوره های کار شناسی ارشد و دکترای هنر
مولف کتب کنکور کارشناسی ارشد هنر و سینما

مدرس کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد سینما
مدرس دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد سینما
مدرس کلاس های آمادگی کنکور دکترای پژوهشی هنر
برنامه ریز آموزشی دوره های کار شناسی ارشد و دکترای هنر
مولف کتب کنکور کارشناسی ارشد هنر و سینما

مدرس کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد سینما
مدرس دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد سینما
مدرس کلاس های آمادگی کنکور دکترای پژوهشی هنر
برنامه ریز آموزشی دوره های کار شناسی ارشد و دکترای هنر
مولف کتب کنکور کارشناسی ارشد هنر و سینما

مدرس کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد سینما
مدرس دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد سینما
مدرس کلاس های آمادگی کنکور دکترای پژوهشی هنر
برنامه ریز آموزشی دوره های کار شناسی ارشد و دکترای هنر
مولف کتب کنکور کارشناسی ارشد هنر و سینما

مدرس کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ار

شد سینما
مدرس دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد سینما
مدرس کلاس های آمادگی کنکور دکترای پژوهشی هنر
برنامه ریز آموزشی دوره های کار شناسی ارشد و دکترای هنر
مولف کتب کنکور کارشناسی ارشد هنر و سینما