رزومه تحصیلی


دکتر حسین حیدری
 در سال ۱۳۴۷ درتهران بدنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در مدارس هدف و بهشت و دبیرستان جامع والبرز گذراند.

پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به مدت ۱۵ سال به عنوان پژوهشگر و نویسنده در انتشارات نگاره پرداز فعالیت می کرد.

در سال ۱۳۸۳ وارد دانشکده سینما- تئاتر دانشگاه هنر شد و با رتبه اول در سال ۱۳۸۷ در رشته کارگردانی سینما فارغ التحصیل گشت.

کارشناسی ارشد را هم با رتبه ممتاز در رشته سینما دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۰ به پایان رساند.

ده ها کتب آموزشی در زمینه های مختلف هنری نوشته است .

ده سال تدریس در رشته های مختلف هنر و سینمارا درسابقه آموزشی خود دارد.

عضو شورای مرکزی انجمن مدرسان خانه سینماست…

رزومه تحصیلی ایشان فقط در رشته سینما وهنر به شرح ذیل است:(سایر تحصیلات قید نشده است)
۱- کارشناسی کارگردانی سینما از دانشگاه هنر تهران ورودی سال ۱۳۸۳ با رتبه ۹ سراسری-عضو بنیاد ملی نخبگان ایران- فارغ التحصیل ۱۳۸۷ با رتبه اول و معدل ۱۹٫۰۳ و پایان نامه ۲۰ عملی
۲- کارشناسی ارشد رشته سینما از دانشگاه تهران ورودی سال ۱۳۸۷ با رتبه ۶- فارغ التحصیل سال ۱۳۹۰ با معدل ۱۸٫۸۱ و پایان نامه اول با نمره ۲۰ عملی و نظری
۳- رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد سینما سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶در رشته سینما
۴- رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد رشته ادبیات نمایشی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۴
۵- رتبه ۱ کنکور دکترای پژوهشی و تطبیقی هنر در سال ۱۳۹۴ و دکترای مطالعات عالی هنر با گرایش سینما دانشگاه تهران
۶- عضورسمی شورای مرکزی انجمن مدرسان خانه سینما
۷- مدرس دانشگاه