رتبه های برتر ارشد سینما 98 کلاس

ئ

رتبه های ممتاز کنکور 98 کلاس


رتبه 1 سینما و ادبیات= خانم سمیرا حیدری= جایزه 5 میلیون تومان

رتبه 2 = جایزه 3 میلیون تومان
رتبه 3 = جایزه 3 میلیون تومان
رتبه 5
رتبه 6
رتبه 7
رتبه 9
رتبه 11
رتبه 12
رتبه 13
رتبه 19
رتبه 21
رتبه 23
رتبه 26
رتبه 27
رتبه 28
رتبه 29
//////
رتبه 1 سهمیه 25
رتبه 2 و 3 سهمیه 5
////

درصد های عالی امسال:

1- بهترین میانگین 68 درصد رتبه1
2-بهترین مجموع دودرس تخصصی 160رتبه 2
3-بهترین درصد مبانی 80 رتبه 1
4-بهترین درصد نقد 93.33 رتبه 5
5-بهترین درصد هنر 64.44 رتبه 2
6-بهترین درصد زبان 77.77 رتبه 38
//

تا به حال هیچ نظری ارسال نشده است .